Anders studeren

Informatie Colloquium Doctum toelating

Colloquium Doctum betekent letterlijk: 'geleerd gesprek'. Het is een bijzondere toelatingsprocedure voor diegenen die op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie en 21 jaar of ouder zijn.


Contractonderwijs Archeologie

Bent u geïnteresseerd in het volgen van colleges Archeologie, maar u wilt zich niet inschrijven voor de volledige universitaire studie? Wilt u uw interesse in de archeologie uitdiepen, of in het kader van nascholing uw kennis opfrissen? Dan nodigt de Faculteit der Archeologie u uit om op academisch niveau uw kennis te komen verbreden of verdiepen.