Informatie Colloquium Doctum toelating

Colloquium Doctum betekent letterlijk: 'geleerd gesprek'. Het is een bijzondere toelatingsprocedure voor diegenen die op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie en 21 jaar of ouder zijn.

Voor meer algemene informatie over de procedure kun je terecht op de universitaire Colloquium Doctum website.


Colloquium Doctum en de opleiding Archeologie

Via een Colloquium Doctum procedure is het mogelijk om toegelaten te worden tot de propedeuse Archeologie zonder een geheel afgerond VWO diploma.
Je dient aan te tonen dat je niveau vergelijkbaar is met een afgeronde VWO-opleiding, en daarnaast dienen deelcertificaten op VWO niveau overlegd te worden in tenminste de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A.

De opleiding moet in redelijke mate overtuigd zijn van de haalbaarheid van je verzoek. Je moet kunnen aantonen dat je weliswaar niet de juiste vooropleiding hebt, maar toch beschikt over de juiste vaardigheden aan de hand van bv. werkervaring.  

Je wordt aangeraden om contact met de faculteit op te nemen voordat je een gedocumenteerd verzoek indient. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden aanvragers met een deficiënte vooropleiding namelijk toegelaten tot het Colloquium Doctum Archeologie.

Vereisten voor aanmelding

Tenminste behaald moeten zijn de VWO certificaten Engels, Nederlands en Wiskunde A. Afhankelijk van werkervaring en vooropleiding kunnen hier nog enkele toetsen aan toegevoegd worden. Meer informatie over het deelnemen aan een staatsexamen is te vinden op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Bij aanmelding dien je ook een Engelstalig essay in te sturen over een archeologisch onderwerp (ca. 1.000 woorden), en een motivatiebrief in het Nederlands.

Aanvraag toelating via Colloquium doctum

Het inschrijven voor de Colloquium doctum procedure loopt via het Admissions Office.

NB.:Alle kosten die aan het traject verbonden zijn, komen voor rekening van de geïnteresseerden.

Deadline voor aanvraag

Aanvragen voor het Colloquium Doctum kunnen ingediend worden tot 15 oktober.

Contactpersoon Archeologie

Mw. A.M. Aijpassa 
Postbus 9514
2300 RA Leiden
071 527 2384  
e-mail: a.m.aijpassa@arch.leidenuniv.nl

 
Laatst Gewijzigd: 09-10-2014