Alumni archeologie

Marije Boonstra MA

Marije Boonstra behaalde in februari 2009 haar master diploma. Afstudeerrichting: research master Town and Country of the Mediterranean and the Near East. Gedurende haar studie was Marije 2 jaar assessor.


Victor Klinkenberg MA

Tijdens mijn studie archeologie in Leiden heb ik veel facetten van de archeologie mee mogen maken. Opgravingen in het buitenland, van Duitsland tot Irak, congressen door heel Europa en de vele studiereizen hebben een grote stempel gedrukt op mijn studie.


Dr. Welmoed Out

Welmoed Out promoveerde aan de Faculteit der Archeologie op de overgang van jagen en verzamelen naar het boerenbestaan in Nederland en omstreken. Hierna deed ze onderzoek aan de Universiteit van Sheffield in Engeland en deed ze ervaring op in de bedrijfsmatige archeologie in Nederland. De komende twee jaar zal ze zich in Barcelona gaan richten op een nieuwe archeobotanische methode: fytolietenanalyse.


Marten Jesse Pot MA

Marten Jesse Pot behaalde in september 2009 zijn master diploma. Afstudeerrichting: Classical and Mediterranean Archaeology. Zijn masterscriptie richtte zich op de private en publieke functies van de trottoirs van de Romeinse stad Ostia.