Victor Klinkenberg MA

Tijdens mijn studie archeologie in Leiden heb ik veel facetten van de archeologie mee mogen maken. Opgravingen in het buitenland, van Duitsland tot Irak, congressen door heel Europa en de vele studiereizen hebben een grote stempel gedrukt op mijn studie. Tijdens mijn studie heb ik zowel de Nederlandse Prehistorie, Paleolithische Archeologie en de archeologie van het Nabije Oosten bestudeerd. Hierbinnen heb ik echter de mogelijkheid gehad om voor een groot deel mijn eigen traject te kiezen en heb ik de ruimte gekregen me te specialiseren in methoden en technieken in archeologie. 

Met veel plezier heb ik bestuurswerk voor de studievereniging Terra en dispuut Johan Picardt mogen doen. Verdere bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan als studentlid van de Faculteitsraad. Ook kon ik tijdens mijn studie aan de slag als student assistent op de faculteit en heb ik als docent Prehistorie meegeholpen met het opzetten van de eerste HBO archeologie. 

Sinds mijn afstuderen ben ik aan het werk als onderzoeks assistent bij de sectie Human Origins. Mijn werkzaamheden focussen zich op de digitale 3d reconstructie van de opgraving Neumark Nord met als doel inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van de site.

E-mail:
victor@ongevraagdadvies.nl


 
Laatst Gewijzigd: 14-06-2012