Dr. Welmoed Out

Welmoed Out promoveerde aan de Faculteit der Archeologie op de overgang van jagen en verzamelen naar het boerenbestaan in Nederland en omstreken. Hierna deed ze onderzoek aan de Universiteit van Sheffield in Engeland en deed ze ervaring op in de bedrijfsmatige archeologie in Nederland. De komende twee jaar zal ze zich in Barcelona gaan richten op een nieuwe archeobotanische methode: fytolietenanalyse.

Archeobotanicus

Als archeobotanicus bestudeer ik de relatie tussen mensen en hun omgeving aan de hand van oude plantenresten. De rode draad door mijn loopbaan is dan ook mijn fascinatie voor de ecologische, evolutionaire en culturele achtergronden van mens/plant interacties.

Zoals veel vakgenoten ben ik van oorsprong bioloog. Tijdens mijn studie heb ik via een aantal leuke stages ervaring opgedaan met wetenschappelijk onderzoek. Mede dankzij die ervaring kon ik als AIO aan de slag in een onderzoeksproject van de Faculteit der Archeologie over de overgang van jagen en verzamelen naar het boerenbestaan in Nederland en omstreken. Het doel van dit promotie-onderzoek was een overzicht te maken van al uitgevoerde archeobotanische studies, om zo meer inzicht te krijgen in culturele veranderingen tijdens de introductie van landbouw. Tijdens dit onderzoek heb ik veel gehad aan de samenwerking met projectleden en met botanici binnen en buiten de faculteit.


Onderzoek in Engeland en ervaring in Nederland

Aan het eind van mijn promotie-onderzoek heb ik in het kader van een EU-project een klein jaar onderzoek gedaan aan de Universiteit van Sheffield in Engeland. Tijdens dit project, getiteld “Integrated Archaeobotanical Research”, werkte ik samen met negen andere archeobotanici. Omdat deze collega’s elk hun eigen specialisme hadden (van zetmeel tot houtskool) en uit verschillende landen kwamen, was dit een prachtige kans om mijn horizon te verbreden.


Fytolietenanalyse

Na mijn promotie ben ik vanuit Groningen enige tijd werkzaam geweest in de bedrijfsmatige archeologie. Het was ontzettend leerzaam om de dagelijkse gang van zaken van die kant van de Nederlandse archeologie te ervaren. De wetenschap bleef echter prikkelen en de komende twee jaar heb ik de mogelijkheid om met een Europese beurs in Barcelona een relatief nieuwe archeobotanische methode te leren, fytolietenanalyse. Met deze methode hoop ik verschillen en overeenkomsten te bepalen tussen bladeren, stengels en de eetbare zaden van verschillende cultuurgewassen. Ik hoop daarnaast in de toekomst die kennis in Nederland door te geven.


Contactgegevens

Consejo Superior Investigaciones Científicas (Spanish National Research Council)
Department of Archaeology and Anthropology
Institución Milá i Fontanals (IMF) 
C/Egipciaques, 15
Barcelona, E-08001
Spanje
Tel: +34 93 442 3489

 
Laatst Gewijzigd: 07-10-2013