Analecta Praehistorica Leidensia 43/44

The end of Our fifth Decade

Corrie Bakels & Hans Kamermans (eds) (2012)

In 2012 werd de oprichting van de eerste onafhankelijke groep van de Faculteit der Archeologie, nu 50 jaar geleden, gevierd. Vijftig jaar is niet oud in archeologische zin, maar een 50-jarig jubileum heeft wel een speciale betekenis. Het Interfaculteit Prehistorie was begonnen met haar eigen tijdschrift, de Analecta Praehistorica Leidensia en voor deze gelegenheid vroeg het bestuur van de Faculteit der Archeologie de redacteuren de pagina's te openen voor alle disciplines.

De eerste bijdragen gaan over het heden. Zij hebben betrekking op het probleem van het behoud van de archeologie in situ, de evaluatie van twintig jaar het Verdrag van Malta en de huidige verscheidenheid van benaderingen in de archeologie. Maar de rest van het boek gaat over het verleden. het boek is zodanig ingedeeld dat je terug gaat in de tijd en als goed archeologen starten we vanaf de top en graven onze weg naar het verleden. We beginnen in de 17e eeuw na Christus in het Caribisch gebied en eindigen met het onderzoek naar een 300 000 jaar oude site uit Duitsland.

Analecta Praehistorica Leidensia
[ISSN 0169-7447], 43/44,
Leiden: Faculty of Archaeology,
Leiden University.
ISBN 978-90-818109-1-3.

386 pagina's.
Prijs: €80.

Speciale prijs voor medewerkers, studenten en alumni van de Faculteit der Archeologie tot 1 juli 2013: €56.

 
Laatst Gewijzigd: 06-02-2013