De Faculteit Archeologie en de Alumni

De Faculteit der Archeologie hecht veel waarde aan contacten met zijn alumni. Voor de faculteit zijn oud-studenten belangrijk vanwege hun feedback op het onderwijs en de link met de praktijk.

Voor afgestudeerden bieden deze contacten mogelijkheden tot het opnieuw aanhalen van banden met docenten en oud-studiegenoten tijdens bijvoorbeeld alumnidagen, en tot het volgen van onderwijs (contractonderwijs en masteropleidingen). Ook worden alumni betrokken bij gastcolleges, stages, studie- en arbeidsmarktvoorlichting
en afstudeeropdrachten.

Alumni van de Faculteit der Archeologie zijn altijd welkom bij de door de Faculteit georganiseerde activiteiten, te vinden in het overzicht symposia, lezingen, workshops etc. (Engels).
Twijfelt u eraan welkom te zijn, neem dan contact op met de alumni contactpersoon van de Faculteit Mw. Dr. Roswitha Manning.

Contact hebben en houden

Gegevens updaten
Om contact te houden met de alumni is het belangrijk dat uw gegevens actueel zijn. Hiervoor beheert het Leids Universiteits Fonds (LUF) voor de universiteit een alumnidatabase. U kunt hier uw gegevens bijhouden.

Activiteiten
Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd voor Leidse alumni:


Contactpersoon

Dr. Roswitha Manning

Dr. Roswitha Manning

De contactpersoon voor alumni van Archeologie:

Mw. Dr. Roswitha Manning
Reuvensplaats 3, kamer 115
071-5272446
r.a.g.f.m.manning@arch.leidenuniv.nl


 
Laatst Gewijzigd: 16-11-2012