Klachten, studenteninspraak en examencommissie

Studenteninspraak Faculteit der Archeologie

De Faculteit der Archeologie kent verschillende raden en commissies die adviseren en beslissen over alle zaken die met de Faculteit te maken hebben. Het onderwijs en de invulling daarvan is één van deze zaken. In de raden en commissies zitten studentvertegenwoordigers die zich hard maken voor de onderwijsgerelateerde zaken. Om op de hoogte te zijn van wat er speelt is het belangrijk dat studenten input leveren aan deze studentvertegenwoordigers. Hieronder zal in het kort worden uitgelegd via welke weg jij als student je opmerkingen en eventuele klachten over het onderwijs kenbaar kunt maken aan deze vertegenwoordigers.