Klachten of kritiek

Waar kun je terecht met een klacht of kritiek?

Over de studie

De studieadviseur: F.C.M. (Femke) Tomas is het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen of problemen. Heb je echter kritiek of een echte klacht, dan zijn er verschillende opties:

Probeer eerst altijd met de docent zelf te overleggen. Komen jullie er niet uit, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Algemeen: neem contact op met de directeur Undergraduate, Mw. Dr. J.A. Mol (de klacht wordt eventueel doorgestuurd). Ook voor een klacht die directe actie vereist!

  • Klacht over een specifiek vak : geef aan op het evaluatieformulier of neem contact op met de de opleidingscommissie of de assessor (studentlid van het bestuur) van de faculteit.

  • Klacht over het studieprogramma of de roosters kunnen tijdens de panelgesprekken met de studentleden van de opleidingscommissie worden besproken.

  • Klacht over een toets: examencommissie

  • Indien alle bovenstaande opties geen bevredigend resultaat opleveren kun je je wenden tot de ombudsfunctionaris van de universiteit.

Ongewenste intimiteiten

" class="getfive" title="" alt="" />

Indien je meent dat er sprake is van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie, kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon van deze faculteit, mw. Prof. A. van Gijn. Zij helpt je in vertrouwen en probeert samen met je naar een oplossing te zoeken.


Laatst Gewijzigd: 01-06-2017