Hoe schrijf je een (bachelor) scriptie?

Hoe werkt het schrijven en inleveren van een scriptie precies, en wanneer kun je dan afstuderen?

" class="getfive" title="" alt="" />

Informatie over het schrijven van een scriptie: criteria waaraan je schriptie moet voldoen, het begeleidingstraject, en waar op gelet wordt bij de beoordeling.
Lees deze informatie goed, als student heb je immers niet alleen plichten, maar ook rechten!

Wil je per 1 februari of per 1 september afstuderen, houd dan rekening met onderstaande scriptietrajecten.
Denk eraan: deadline is deadline!    


Scriptie deadlines voor het afstuderen per 1 februari

1 november: eerste versie van de scriptie wordt ingeleverd bij de eerste lezer.

21 november: eerste versie van de scriptie is nagekeken door de eerste lezer.

Stuur een mail naar het Onderwijssecretariaat en je scriptiebegeleider en vermeld daarin dat je je scriptie binnenkort definitief gaat inleveren, met de geplande datum. 

15 december (uiterlijk): definitieve versie inleveren: lever twee papieren exemplaren van de scriptie in: 1 bij Corijanne Slappendel (kamer A004) en 1 bij je scriptiebegeleider/eerste lezer.
Belangrijk: mail ook de link naar de SafeAssign rapportage naar je eerste lezer en het Onderwijssecretariaat (enrol in de Blackboard module "BA scriptie inleveren" en volg de stappen).
Het Onderwijsbureau wijst een tweede lezer aan.

Na goedkeuring van de scriptie door de Examencommissie ontvang je instructies om je scriptie voor een bepaalde datum te uploaden naar het Leids Repositorium. Nadat je de scriptie hebt geupload, wordt je scriptiecijfer ingevoerd en kun je afstuderen.

Scriptie deadlines voor het afstuderen per 1 september

1 mei: eerste versie van de scriptie wordt ingeleverd bij de eerste lezer.

21 mei: eerste versie van de scriptie is nagekeken door de eerste lezer.

Stuur een mail naar het Onderwijssecretariaat en je scriptiebegeleider en vermeld daarin dat je je scriptie binnenkort definitief gaat inleveren, met de geplande datum. 

15 juni (uiterlijk): definitieve versie inleveren: lever twee papieren exemplaren van de scriptie in: 1 bij Corijanne Slappendel (kamer A004) en 1 bij je scriptiebegeleider/eerste lezer.
Belangrijk: mail ook de link naar de SafeAssign rapportage naar je eerste lezer en het Onderwijssecretariaat (enrol in de Blackboard module "BA scriptie inleveren" en volg de stappen).
Het Onderwijsbureau wijst een tweede lezer aan.

Na goedkeuring van de scriptie door de Examencommissie ontvang je instructies om je scriptie voor een bepaalde datum te uploaden naar het Leids Repositorium. Nadat je de scriptie hebt geupload, wordt je scriptiecijfer ingevoerd en kun je afstuderen.

Huisstijl

De scriptie moet voldoen aan de “huisstijl” van de faculteit voor alle werkstukken, inclusief de BA- en MA-scriptie. Deze stijl vind je in het document Richtlijnen. De Examencommissie keurt de scriptie alleen goed als deze richtlijnen volledig zijn nageleefd.

Vergeet ook niet de criteria waaraan je je dient te houden met betrekking tot de bachelorscriptie.

Overige praktische informatie kun je vinden op de volgende websites:

  1. Studietips 1
  2. Studietips 2
  3. Checklist Schrijven
  4. Tips bij schrijfangst
  5. Geheimen van productief schrijven

Registratieformulier voor de begeleiding van scripties.pdf

Laatst Gewijzigd: 01-06-2017