Beurzen en subsidies

Op de volgende pagina vind je een overzicht van de beursmogelijkheden van een buitenlands verblijf. Het is ondoenlijk om alle bronnen op te sommen; maak daarom vooral ook gebruik van de extra informatie die de beursopener biedt. Dit is een onderdeel van de wilweg-website van de Nuffic. De Beursopener maakt het mogelijk veel fondsen en financieringsmogelijkheden on-line op te zoeken. Voor een totaal en gedetailleerd overzicht van álle mogelijke fondsen zijn het fondsenboek en de fondsendiskette beschikbaar. Ga, om deze te raadplegen, langs bij de studie-informatiecentrum in Plexus.

De Faculteit der Archeologie heeft overeenkomsten gesloten met verschillende buitenlandse universiteiten. Kijk voor meer informatie op de uitwisselingsprogramma's pagina.

Daarnaast is er nog het Leids Universitair Fonds (LUF).


Leids Universiteits Fonds (LUF)

Het LUF is bedoeld voor  studenten en pas-afgestudeerden van de Universiteit Leiden met een origineel plan voor een buitenlands project (studie, onderzoek of stage), vallen soms buiten de boot van de standaard uitwisselingsprogramma’s. Ben jij zo’n student of pas-afgestudeerde? Dan kan het Leids Internationaal Studiefonds je helpen je financiering rond te krijgen, meestal met een combinatie van een beurs en een lening.

 • Welke landen ? Alle landen.
 • Voorwaarden? Het studieverblijf moet een zelfstandig, origineel en goed gemotiveerd project zijn. Je moet goede studieresultaten hebben behaald en een veelbelovend student zijn.
 • Hoeveel?
  De beurs die de LUF Internationaal StudieFonds (LISF) commissie toekent is maximaal 2.000 euro en bedraagt nooit meer dan het subsidiabel tekort. Voor een congres of symposium kan de commissie een garantiesubsidie van maximaal 250 euro toekennen, mits ten minste één derde van de kosten door de faculteit of departement wordt bekostigd. Indien je dit wenst kunnen wij bemiddelen bij het verkrijgen van een lening bij ABN AMRO of de Rabobank.
 • Deadlines Zie de informatie op de website van het LUF.
 • Aanmelden. Download het aanmeldformulier op de website van LUF
 • Indienen aanvraag
  Leids Universiteits Fonds
  Rapenburg 61
  2311 GJ Leiden
  tel. 071- 5130503


Laatst Gewijzigd: 11-03-2011