Archeologisch onderzoek in Oegstgeest

Vanaf mei 2009 wordt door medewerkers en studenten van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden gewerkt op een grootschalige opgraving van een nederzetting uit de vroege middeleeuwen in Oegstgeest.

Langs de Oude Rijn

Deze nederzetting lag vroeger direct langs de Oude Rijn. Na het vertrek van de Romeinen aan het begin van de vijfde eeuw lijkt er nog maar weinig bewoning te zijn in de Rijnstreek. In de loop van de zesde eeuw (500-600) raakt het gebied langzaamaan weer bewoond. In Oegstgeest lijken zich vrij veel mensen te hebben gevestigd. Ook verplaatsten zij hun huizen regelmatig, waardoor nu een groot terrein opgegraven moet worden.


Spectaculaire vondsten

Van de nederzetting zijn ondertussen meerdere huizen en bijgebouwen opgegraven. Ook zijn waterputten gevonden, waarin regelmatig houten vaatwerk wordt gevonden, dat erg bijzonder is omdat dat meestal niet bewaard is. Spectaculaire vondsten zijn de kadewerken en steigers die de afgelopen jaren zijn teruggevonden langs de oevers van de vroegere Rijn. Oegstgeest lijkt daarmee een rol te hebben gespeeld in de internationale scheepvaart die in die periode tot groet bloei kwam. Van de bewoners zelf is nog maar weinig teruggevonden. Vooral in 2010 en 2011 zijn op sommige plaatsen skeletten gevonden, waarbij het skelet van een kind van ongeveer vijf jaar oud bijzonder is.

Toekomst van de opgraving

De komende jaren, in ieder geval tot in 2014, zal in Oegstgeest ieder jaar worden opgegraven door studenten uit Leiden. Het is de verwachting dat daarmee de hele nederzetting wordt opgegraven en dat is uniek in Nederland.

Laatst Gewijzigd: 17-04-2012