Archief rapportages

Omdat het kwaliteitszorgsysteem een inzichtelijk proces is, zullen hier alle door het bestuur van de Faculteit goedgekeurde rapportages worden gepubliceerd

Zicht op Kwaliteit

In deze brochure wordt de onderwijsvisie en kwaliteitszorgcyclus beschreven van de bacheloropleiding, de masteropleiding, de research-masteropleiding en de promotieopleiding die worden verzorgd door de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Het is een schetsmatig overzicht in die zin dat het alle aspecten weergeeft, maar niet alles tot in detail behandelt. Zo nodig wordt verwezen naar onderliggende documenten. De brochure geeft bovendien vorm aan de op 1 september 2007 ingestelde verdeling van de opleidingen tussen een Undergraduate School of Archaeology (UGSA) en een Graduate School of Archaeology (GSA). Deze scholen moeten worden gezien als het organisatorische kader waarin de verschillende opleidingen zijn ondergebracht.


Kwaliteitszorgrapportages onderwijs

In de kwaliteitszorgrapportages wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderwijs. Om dit te toetsen worden er jaarlijks meerdere evaluaties uitgevoerd met betrekking tot de vier hoofdpunten van de onderwijskwaliteit: de relatie tussen doelstellingen, inhoud en werkvorm; toetsing; didactiek en de verwevenheid wetenschappelijk onderzoek met het onderwijs.  


Zicht op Kwaliteit.pdf 
Kwaliteitzorgrapportage Onderwijs 2006-2007.pdf

Laatst Gewijzigd: 28-10-2010