Verdeling studielast

Eén ects staat voor 28 uur studie.

De studielast wordt als volgt verdeeld, waarbij 1 ects staat voor:

* 14 uur hoorcollege, of
* 14 uur werkgroep, of
* 20 uur practicum, of
* 140 bladzijden literatuurstudie, of
* 3,5 dag veldwerk, of
* 1.500-1.800 woorden (bv. essay).

Laatst Gewijzigd: 11-12-2013