Fraudeprotocol

Het fraudeprotocol is opgenomen in de regels en richtlijnen van de Examencommissie en de Onderwijs- en Examen Reglementen (OERen) van de bachelor- en (research-) masteropleidingen.

Laatst Gewijzigd: 01-10-2013