Onderwijs- en Examenreglement

Hoe opleidingen zijn ingericht is vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement (OER), een onderdeel van het studentenstatuut.

Hoe opleidingen zijn ingericht is vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement (OER), een onderdeel van het studentenstatuut. In dit reglement liggen feitelijk de belangrijkste rechten en plichten van de student vast ten aanzien van o.a. de volgende zaken:

  • Hoe, wanneer en hoe vaak worden tentamens afgenomen?
  • Wat is de inhoud van de opleiding?
  • Hoe lang zijn tentamens geldig?
  • Hoe zit het met vrijstellingen en toelatingseisen, etc.?

2016-2017

Onderwijs- en examenreglement Bachelor 2016-2017

Onderwijs- en examenreglement Master 2016-2017

Onderwijs- en examenreglement Research Master 2016-2017

2015-2016

Onderwijs- en examenreglement Bachelor 2015-2016

Onderwijs- en examenreglement Master 2015-2016

Onderwijs- en examenreglement Research Master 2015-2016

2014-2015

Onderwijs- en examenreglement Bachelor 2014-2015

Onderwijs- en examenreglement Master 2014-2015

Onderwijs- en examenreglement Research Master 2014-2015

2013-2014

Onderwijs- en examenreglement Bachelor 2013-2014

Onderwijs- en examenreglement Master 2013-2014

Onderwijs- en examenreglement Research Master 2013-2014

Regels en richtlijnen

Zie ook de Regels en richtlijnen van de Examencommissie voor de reglementen.

Laatst Gewijzigd: 08-09-2016