Onderwijsaanbod en roosters

Tentamenrooster voor de propedeuse, bachelor jaar 2 en bachelor jaar 3, academisch jaar 2016-2017.

" alt="" />

Overzicht van in het rooster genoemde gebouwen en locaties

Let op: schrijf je via uSis in voor alle examens (tentamens, papers, presentaties, etc).
Je vindt de benodigde studieactiviteitnummers en inschrijftermijnen in de roosters. Voor meer informatie, zie de Inschrijven in uSis pagina.


Propedeuse

Propedeuse examens

Propedeuse herexamens

Bachelor jaar 2

Bachelor 2 examens

Bachelor 2 herexamens

Bachelor jaar 3

Bachelor 3 examens

Bachelor 3 herexamens

Tentamens voor studenten met studiebeperking

Studeer je met een studiebeperking zoals dyslexie of autisme, dan heb je het recht om tentamens in een aparte zaal af te leggen. Je krijgt dan ook langer de tijd om het tentamen te maken (3 uur). Dit geldt voor zowel tentamens als hertentamens.

Om hier aanspraak op te maken moet je bij de studieadviseur en bij Fenestra melden dat je een functiebeperking hebt. Vervolgens kun je met de verklaring van Fenestra een verzoek indienen bij de examencommissie voor de gewenste voorzieningen. Als je toestemming hebt van de examencommissie, moet je elke keer uiterlijk 3 weken voordat het (her)tentamen plaatsvindt per mail melden bij Anouk Everts, met een kopie naar studieadviseur Femke Tomas.

Vermeld in de mail:
- je naam
- studentnummer
- telefoonnummer
- de tentamens waar het om gaat: titel, datum en tijd 

Vermeld ook waar je behoefte aan hebt: meer tijd, groter geprinte tentamenvragen, of het gebruik van een laptop (laatstgenoemde wordt alleen in zeer speciale gevallen gefaciliteerd, en dient ook te worden aangevraagd via de Examencommissie).

LET OP:
* Als je je al eerder aangemeld had voor tentamens, betekent dit niet dat je automatisch aangemeld bent voor de herkansingen! Je moet je hiervoor weer volgens bovenstaande procedure aanmelden.

* Als je je niet hebt aangemeld en toch naar het tentamen komt, zal je de toegang geweigerd worden. Je moet dan met het reguliere tentamen meedoen en verliest daarmee het recht op extra tijd etc.


Minor Archeologie

Leidse bachelorstudenten kunnen de keuzeruimte van hun studie, per opleiding variërend van 15 tot 30 studiepunten, vullen met onder andere een minor.