Minor Archeologie

Leidse bachelorstudenten kunnen de keuzeruimte van hun studie, per opleiding variërend van 15 tot 30 studiepunten, vullen met onder andere een minor.

Algemene informatie

Leidse bachelorstudenten kunnen de keuzeruimte van hun studie, per opleiding variërend van 15 tot 30 studiepunten, vullen met onder andere een minor. Daarmee kun je eigen accenten geven aan je opleiding of je opleiding verbreden. Een minor is een samenhangend pakket van vakken met een omvang van 30 studiepunten.
De Universiteit Leiden biedt een flink aantal minoren aan. De meeste minoren zijn toegankelijk voor alle studenten, enkele minoren hebben een ingangseis. Als je ervoor kiest om je keuzeruimte in te vullen met een minor, mag dat altijd. Je hoeft hiervoor dus geen toestemming te vragen aan de Examencommissie. Het minoronderwijs is qua niveau vooral geschikt voor derdejaars bachelorstudenten. Kijk voor algemene informatie over de minoren op de minoren website.

De Faculteit der Archeologie biedt de minor Constructing the human past aan.


Minor Constructing the Human Past

De minor Constructing the human past geeft een introductie in de Archeologie, en wordt volledig in het Engels gedoceerd.
Deze minor is bedoeld voor bachelor studenten van andere disciplines die graag inzicht willen krijgen in de theoretische kaders en methodologie van archeologisch onderzoek.

Na het afronden van deze minor heb je meer kennis van de manier waarop archeologische gegevens verkregen worden, en hoe deze gegevens gebruikt kunnen worden om theoretische modellen te maken waarmee we de menselijke geschiedenis kunnen begrijpen.

Alle cursussen zijn onderdeel van de Bachelor Archeologie.
Voor meer informatie over de aanboden vakken, zie de e-gids beschrijving van Constructing the human past. Je kunt ook contact opnemen met mw dr J.A. Mol

Rooster

In het bovengenoemde e-gids overzicht staan alle cursustitels die aangeboden worden. Door te klikken op de titels kom je bij de cursusomschrijvingen, waarin ook links naar het rooster opgenomen zijn.

(Her)tentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Laatst Gewijzigd: 12-07-2016