Bestuur en Organisatie

Faculteitsbestuur

Met ingang van 1 september 2013 is Prof. dr. Corinne Hofman decaan van de Faculteit der Archeologie. Daarnaast is het faculteitsbestuur voor de duur van het decanaat van Prof. Hofman uitgebreid met een 5e lid, dr. David Fontijn, die de portefeuille Onderzoek op zich neemt.


Bestuursafspraken 2013 - 2016

In het licht van de vaststelling van de prestatieafspraken van de Universiteit Leiden en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben College van Bestuur en decanen van de faculteiten van de Universiteit Leiden besloten de bestuursafspraken 2011 - 2014 te herijken en nieuwe bestuursafspraken voor de periode 2013 - 2016 overeen te komen.


Undergraduate - Graduate

De Faculteit der Archeologie is verdeeld in een Undergraduate programma (propedeuse, BA2 en BA3) en een Graduate programma (master, research master en promotie).