Bestuursafspraken 2013 - 2016

In het licht van de vaststelling van de prestatieafspraken van de Universiteit Leiden en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben College van Bestuur en decanen van de faculteiten van de Universiteit Leiden besloten de bestuursafspraken 2011 - 2014 te herijken en nieuwe bestuursafspraken voor de periode 2013 - 2016 overeen te komen.

Het College van Bestuur en het bestuur van de Faculteit der Arscheologie spraken het volgende af:

1. Instroom propedeuse   75
 2. Instroom master  100
 3. Waarvan uit buitenland  34%
 4. Uitval na 1 jaar *  10%
 5. Omzwaai na 1 jaar *  4%
 6. Herinschrijvingsrendement na 4 jaar *  70%
 7. rendement 1-jarige master in 2 jaar  75%
 8. Deelnemers excellentie *  10,0% **
 9. Contacturen B-1 *  100%
10. Aantal promoties   10
11. Promotierendementen na 6 jaar  73%
12. Omzet 2e geldstroom (M€)  M€ 1,7
13. EU-subsidies (M€)  M€ 0,58
14. % BKO-certificaten *  80%
15. % vrouwen in hogere functies  25%
16. aandeel Óverig OBP"*  7%

* Prestatieafspraak OCW
** Het aantal deelnemers aan excellentieprogramma's is onder voorbehoud van goedkeuring van de verbreding van de definitie door Sirius.

Laatst Gewijzigd: 30-01-2013