Faculteitsbestuur

De faculteit staat onder leiding van een faculteitsbestuur, bestaande uit de decaan, tevens voorzitter, en vier andere leden, te weten de vice-decaan, tevens portefeuillehouder Onderwijs, de portefeuillehouder Onderzoek, de portefeuillehouder Bedrijfsvoering en een student. De benoeming van de andere leden behoeft de instemming van de decaan. De benoeming geschiedt, tenzij het College van Bestuur anders bepaalt, wat het student-lid betreft voor één jaar en wat de decaan en de overige leden betreft voor drie jaar met dien verstande, dat de benoemingstermijn van de andere leden in elk geval eindigt bij beëindiging van het decanaat. Herbenoeming is mogelijk. Tot decaan en vice-decaan zijn slechts hoogleraren benoembaar. De bestuursverantwoordelijkheden en procedures zijn vastgelegd in het Faculteitsreglement.

Bestuursamenstelling


Prof. dr. Corinne Hofman
decaan en voorzitter
Hoogleraar Archeologie in de Caribbean
Prof. dr. Peter Akkermans
Portefeuillehouder onderwijs
Vice-decaan
Hoogleraar Archeologie van het Nabije OostenDr. David Fontijn
Portefeuillehouder Onderzoek
Directeur van de Graduate School of Archaeology
Universitair hoofddocent Europese Prehistorie
Drs. Kees Pafort
Directeur Bedrijfsvoering Faculteit der Archeologie
Directeur Bedrijfsvoering Faculteit Rechtsgeleerdheid
Dhr. Carlo Manuels 
assessor 2015-2016


Bestuurssecretaris

Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris:

Mw. drs. Anneke Hendriks
Einsteinweg 2, kamer A218
tel. +31 (0)71 527 6554
E-mail: arch.bestuur@arch.leidenuniv.nl 


Bereikbaarheid

Leden van het bestuur zijn bereikbaar via de secretaris.
Postadres:      Postbus 9514, 2300 RA Leiden
Bezoekadres:  Einsteinweg 2, kamer A218 
tel. 071-527 6554 (maandag t/m donderdag)
E-mail: arch.bestuur@arch.leidenuniv.nl

" class="getfive" title="" alt="" />

 


Laatst Gewijzigd: 10-05-2016