Commissies

Raad van Advies

Met ingang van 1 januari 2012 is een Raad van Advies van de Faculteit der Archeologie ingesteld. De Raad van Advies tot adviseert het faculteitsbestuur over de hoofdpunten van het te volgen beleid van de Faculteit op het gebied van  het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de bedrijfsvoering.


Ethische Commissie SSH

De ethische commissie SSH is ingesteld door de decanen van de faculteiten der Archeologie, Geesteswetenschappen, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, en adviseert over ethische aspecten die zijn verbonden aan onderzoeksvoorstellen die in het kader van de Europese subsidiemogelijkheden door onderzoekers uit de genoemde faculteiten worden ingediend.


Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie adviseert het bestuur over zaken die betrekking hebben op het binnen de faculteit uitgevoerde of uit te voeren onderzoek.