Faculteitsraad

De faculteitsraad (FR) is - na de universiteitsraad - het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit en speelt een intermediaire rol tussen de verschillende onderdelen van de Faculteit der Archeologie. De raad heeft instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die de faculteit aangaan. Daarnaast fungeert  de FR als vertegenwoordiger van studenten en personeel en een klankbord voor het faculteitsbestuur. Heb jij een idee om de Faculteit der Archeologie te verbeteren? Of heb je een klacht en weet je niet zeker waar je het beste terecht kunt? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de leden van de FR!

Samenstelling

De Faculteitsraad bestaat uit zes personen: drie personeelsleden (wetenschappelijk personeel en ondersteunend- en beheerspersoneel) en drie studenten. De personeelsleden worden voor twee jaar gekozen, de studentleden voor één jaar.

Personeelsleden 

Studentleden

Laatst Gewijzigd: 08-12-2014