Regels en Afspraken

Gedragscode - Regelgeving Plagiaat

Wat verstaat de Universiteit Leiden onder plagiaat, hoe denkt de Universiteit Leiden over plagiaat, wat kunnen de gevolgen zijn als een student zich aan plagiaat schuldig maakt.


Gedragscode ICTO

Gedragscode docenten en studenten binnen ICT en Onderwijs. Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 mei 2005.