Bestuur en Beheer Universiteit Leiden

 • Bestuurs- en beheersreglement
 • Mandaatregelingen
 • Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen
 • Regelgeving Archiefbeheer
 • Algemene Inkoopvoorwaarden
 • Algemene leveringsvoorwaarden
 • Regeling coördinatie crisisbeheersing Universiteit Leiden
 • Regeling bedrijfshulpverlening Universiteit Leiden
 • Procedureregeling instelling leerstoelen en benoeming hoogleraren

  vindt u hier....


Laatst Gewijzigd: 28-02-2008