Faculteitsreglement

In het faculteitsreglement wordt beschreven hoe de faculteit wordt bestuurd en is georganiseerd.

Het huidige faculteitsreglement werd goedgekeurd door de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur op 12 februari 2010 en door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden op 13 april 2010. 

De aanpassingen 2010 hangen samen met de afronding van een aantal veranderingsprocessen binnen de Faculteit, die in 2008 in werking zijn gezet. Deze hebben geresulteerd in de organisatie van de Faculteit in een Undergraduate en een Graduate School en hiermee samenhangende aanpassingen van de organisatie.  

Reglement Faculteit der Archeologie...... 


Laatst Gewijzigd: 30-03-2011