Protocol uitreiking Bachelor Diploma Archeologie

Elk collegejaar wordt op twee vaste momenten in het jaar een ceremonie gehouden waarin de bachelordiploma’s uitgereikt worden.


 1. Vooraanmelden afstuderen: De student moet voor eind juli of eind december via e-mail aan het Onderwijssecretariaat melden dat hij/zij wil afstuderen. Deze e-mail moet vergezeld worden van een overzicht met de nog ontbrekende vakken en welke docent de resultaten door zal geven;
 2. Vóór september of januari controleert de student welke vakken nog ontbreken door de student een overzicht uit uSis te laten uitdraaien en na te gaan met de studieadviseur welke vakken eventueel nog ontbreken. De ontbrekende vakken moeten tenminste 3 weken voor het afstuderen binnen zijn bij het onderwijssecretariaat. De deadlines hiervoor worden via de wekelijkse nieuwsbrief gecommuniceerd; 
 3. Het Onderwijssecretariaat bekijkt of de student wel alle benodigde ects heeft behaald;
 4. De scriptie dient in tweevoud vóór 15 december of 15 juni ingeleverd te worden bij het Onderwijssecretariaat; 
 5. Van alle studenten die gaan afstuderen dienen de directe scriptiebegeleiders aanwezig te zijn bij de ceremonie; deze docenten moeten tenminste 3 weken voor de ceremonie op de hoogte gebracht worden van de exacte lokatie en het tijdstip. Zijn zij verhinderd, dan dienen zij zelf voor geschikte vervanging te zorgen; 
 

De ceremonie

 • De uitreiking betreft een bijzondere zitting van de Examencommissie onder voorzitterschap van één van de leden. Tevens dienen aanwezig te zijn: de betrokken scriptiebegeleiders en de Directeur Undergraduate of Portefeuillehouder Onderwijs. Kledingvoorschrift: bij de gelegenheid passende kleding, hoogleraren worden verzocht in toga te verschijnen;
 • Tijdens de ceremonie moeten de afstudeerrichtingen per sectie, en vervolgens per begeleider geclusterd worden naar scriptiebegeleider;
 • De uitreiking wordt vooraf gegaan door een algemeen welkomstwoord door de Directeur Undergraduate dan wel de Portefeuillehouder Onderwijs. Tijdens dit welkomstwoord wordt ook uitgelegd hoe de ceremonie verloopt;
 • De voorzitter van de Examencommissie roept de scriptiebegeleider op (bijvoorbeeld: we beginnen met de afgestudeerden in de regio Nabije Oosten, hier is prof. Akkermans…);
 • De scriptiebegeleider roept zijn studenten één voor één op;
 • De scriptiebegeleider houdt per student een praatje van 1 à 2 minuten. De voorzitter van de Examencommissie is hierbij aanwezig om op het juiste tijdstip (aan het einde van het praatje) het mapje met het diploma en het mapje van de universiteit te overhandigen aan de betrokken docent. Deze kan het diploma en het mapje van de universiteit vervolgens overhandigen aan de student;
 • De ceremonie wordt afgesloten met een borrel.

Laatst Gewijzigd: 06-10-2014